MUA BÁN BÁN GHẾ TRẮC

MUA BÁN BÁN GHẾ TRẮC

Tượng di lạc ngũ phúc gỗ trắc đỏ

Tượng Phật Di Lặc ngũ phúc gỗ trắc đỏ


29.000.000 VNĐ

Di Lặc Ngũ Phúc gỗ trắc đỏ
Kích Thước: 60-45-30 cm
(không tính kỷ, tính kỷ 80 cm).
Hàng nghệ nhân đục kỹ sắc nét
Mọi thông tin vui lòng goiị 0968 445 343 gặp a Tài.
Được tạo bởi Blogger.